Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Vanochtend om 10.00 uur heeft onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. De subsidieaanvraag kan vanaf 6 april worden ingediend. Klik hier om de regeling te raadplegen. De regeling zal flink wat vragen oproepen. Welk loonbegrip wordt gehanteerd? Geldt er een maximum? […]

Lees meer

Uurtarief

Een BV is niet zonder risico!

Veilig ondernemen? Veel ondernemers brengen hun activiteiten onder in een BV in de veronderstelling dat zij daardoor niet privé aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schulden van de onderneming. De twee belangrijkste uitzonderingen worden echter vaak vergeten, waardoor een bestuurder zijn volledige privévermogen kwijt kan raken. Deponeringsplicht Ten eerste ben je als bestuurder van een besloten […]

Lees meer

Herziening van onredelijk hoge boetes in de socialezekerheidswetgeving

Boeteregels bij fraude en vergissingen Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over boetes gericht op het tegengaan van fraude in de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ (ook wel de Fraudewet genoemd) door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. Het uitgangspunt van de wetgever is dat fraude niet […]

Lees meer

Uurtarief

Bestuurder vrijwilligersclub: check je bevoegdheid!

Sportclubs, muziekverenigingen en andere vrijwilligersclubs hebben meestal de rechtsvorm van een stichting of vereniging. De regels die binnen zo’n organisatie gelden, staan vastgelegd in de statuten. In de statuten wordt onder meer bepaald hoe het bestuur moeten worden benoemd. Vaak staat vermeld dat bestuursleden worden benoemd voor een bepaalde maximumtermijn, met mogelijkheid tot herbenoeming. Het […]

Lees meer

Loon en vakantiedagen bij overlijden werknemer

Vakantiedagen na overlijden Vakantiedagen van een overleden werknemer moeten worden uitbetaald aan zijn erfgenamen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald op 6 november 2018 geoordeeld in twee soortgelijke zaken (vindplaats). Bij einde dienstverband bestaat recht op uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen. Zodra de medewerker komt te overlijden eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. Dat de […]

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Waar moet je op letten?

Vrijwillig ontslag met behoud van WW-uitkering Vrijwillig ontslag bij je werkgever met behoud van WW-rechten, dat is mogelijk door middel van een vaststellingsovereenkomst. In zo’n overeenkomst leg je de voorwaarden voor je vertrek vast op. Onder meer de volgende punten zijn daarbij van belang: Correcte opzegtermijn en einddatum contract Redelijkheid ontslagvergoeding Vrijstelling van werk (of […]

Lees meer