Faillissementsverslagen - Onderneming en bedrijf - Personeel en Organisatie - Wanprestatie en Incasso - Contracten en Aansprakelijkheid - Familie en Relaties - Werk en Inkomen - Bouwen en Wonen - Tuchtrecht en Strafrecht - Faillissementen

Seminar Wet Arbeidsmarkt in Balans

Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2020 Nog geen vijf jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht opnieuw ingrijpend veranderd. De Eerste Kamer heeft op 28 mei jl. ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking. Werkgevers krijgen vanaf die datum […]

Lees meer

Faillissementsverslagen - Onderneming en bedrijf - Personeel en Organisatie - Wanprestatie en Incasso - Contracten en Aansprakelijkheid - Familie en Relaties - Werk en Inkomen - Bouwen en Wonen - Tuchtrecht en Strafrecht - Faillissementen

Aandeelhouders NV niet meer anoniem

Wat verandert er? Heeft uw niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap aandelen aan toonder uitgegeven? Of heeft u aandelen aan toonder? Dan moeten deze aandelen aan toonder omgezet worden in aandelen op naam. Hierdoor is het altijd bekend wie de aandeelhouder is. Het doel van de Wet omzetting aandelen aan toonder is om te voorkomen dat aandelen worden […]

Lees meer

ReinoutZonderQuote

Herziening van onredelijk hoge boetes in de socialezekerheidswetgeving

Boeteregels bij fraude en vergissingen Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over boetes gericht op het tegengaan van fraude in de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ (ook wel de Fraudewet genoemd) door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. Het uitgangspunt van de wetgever is dat fraude niet […]

Lees meer

SaskiaZonderQuote Lloyd 01

Strenger toezicht bij werkgevers op RI&E

Verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie Een goede en actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is cruciaal is bij het bepalen van de noodzakelijke bescherming van de werknemers. Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om een RI&E op te stellen. Op dit moment heeft echter nog niet eens de helft van alle werkgevers zo’n RI&E opgesteld. Naar […]

Lees meer

Lloyd seminar logo social media SaskiaZonderQuote

Concurrentiebeding en schriftelijkheidseis: een valkuil voor werkgevers

Strenge eisen concurrentiebeding De regels rondom het non-concurrentiebeding zijn uiterst strikt. Artikel 7:653 BW bepaalt dat een non-concurrentiebeding of relatiebeding alleen geldig is indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan[1] en de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. In de praktijk blijkt die schriftelijkheidseis een gevaarlijke valkuil waar werknemers triomfantelijk hun […]

Lees meer

Faillissementsverslagen - Onderneming en bedrijf - Personeel en Organisatie - Wanprestatie en Incasso - Contracten en Aansprakelijkheid - Familie en Relaties - Werk en Inkomen - Bouwen en Wonen - Tuchtrecht en Strafrecht - Faillissementen

Werkgevers: pas op met finale kwijting in vso!

Werkgeefster kan zich niet meer op relatiebeding en geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst beroepen, nu deze zijn komen te vervallen door de in de beëindigingsovereenkomst opgenomen finale kwijting. Feiten Werknemer en werkgeefster hebben met ingang van 17 mei 2017 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. In de arbeidsovereenkomst zijn een geheimhoudingsbeding, een relatiebeding en een boetebeding […]

Lees meer

Uurtarief