Faillissementsverslagen - Onderneming en bedrijf - Personeel en Organisatie - Wanprestatie en Incasso - Contracten en Aansprakelijkheid - Familie en Relaties - Werk en Inkomen - Bouwen en Wonen - Tuchtrecht en Strafrecht - Faillissementen

Werkgevers: pas op met finale kwijting in vso!

Werkgeefster kan zich niet meer op relatiebeding en geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst beroepen, nu deze zijn komen te vervallen door de in de beëindigingsovereenkomst opgenomen finale kwijting. Feiten Werknemer en werkgeefster hebben met ingang van 17 mei 2017 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. In de arbeidsovereenkomst zijn een geheimhoudingsbeding, een relatiebeding en een boetebeding […]

Lees meer

Uurtarief Lloyd seminar logo social media ReinoutZonderQuote

Maaltijdbezorgers Deliveroo – zelfstandig ondernemers of werknemers?

Tegenstrijdige uitspraken? Op 23 juli 2018 heeft de rechtbank Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of de overeenkomst van opdracht die een bezorger sloot met Deliveroo geldt als arbeidscontract. De zaak was aangespannen door een individuele bezorger. De kantonrechter overwoog dat de overeenkomst niet als arbeidsovereenkomst is te kwalificeren en de bezorger niet in loondienst […]

Lees meer

Home

Bestuurder vrijwilligersclub: check je bevoegdheid!

Sportclubs, muziekverenigingen en andere vrijwilligersclubs hebben meestal de rechtsvorm van een stichting of vereniging. De regels die binnen zo’n organisatie gelden, staan vastgelegd in de statuten. In de statuten wordt onder meer bepaald hoe het bestuur moeten worden benoemd. Vaak staat vermeld dat bestuursleden worden benoemd voor een bepaalde maximumtermijn, met mogelijkheid tot herbenoeming. Het […]

Lees meer

Lloyd 01 Lloyd 01 Lloyd 01 overlijden werknemer

Loon en vakantiedagen bij overlijden werknemer

Vakantiedagen na overlijden Vakantiedagen van een overleden werknemer moeten worden uitbetaald aan zijn erfgenamen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald op 6 november 2018 geoordeeld in twee soortgelijke zaken (vindplaats). Bij einde dienstverband bestaat recht op uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen. Zodra de medewerker komt te overlijden eindigt de arbeidsovereenkomst per direct. Dat de […]

Lees meer