Faillissementsverslagen - Onderneming en bedrijf - Personeel en Organisatie - Wanprestatie en Incasso - Contracten en Aansprakelijkheid - Familie en Relaties - Werk en Inkomen - Bouwen en Wonen - Tuchtrecht en Strafrecht - Faillissementen

Hoge Raad: Transitievergoeding voor zieke werknemers met ‘slapend dienstverband’

De Hoge Raad heeft vandaag (8 november 2019) antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. (Het arrest vind je hier.) Een ‘slapend dienstverband’ is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en geen loon meer krijgt, maar door de werkgever toch in dienst wordt gehouden […]

Lees meer

Uurtarief

Een BV is niet zonder risico!

Veilig ondernemen? Veel ondernemers brengen hun activiteiten onder in een BV in de veronderstelling dat zij daardoor niet privé aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schulden van de onderneming. De twee belangrijkste uitzonderingen worden echter vaak vergeten, waardoor een bestuurder zijn volledige privévermogen kwijt kan raken. Deponeringsplicht Ten eerste ben je als bestuurder van een besloten […]

Lees meer

Faillissementsverslagen - Onderneming en bedrijf - Personeel en Organisatie - Wanprestatie en Incasso - Contracten en Aansprakelijkheid - Familie en Relaties - Werk en Inkomen - Bouwen en Wonen - Tuchtrecht en Strafrecht - Faillissementen

Meer ondernemersvrijheid voor zzp’ers aan bovenkant arbeidsmarkt

Plannen wet DBA Zzp’ers met een uurtarief van minstens € 75 kunnen volgens de nieuwste plannen van minister Koolmees straks kiezen voor een zelfstandigenverklaring voor de duur van een jaar. De opdrachtgever is dan gevrijwaard voor loonheffingen en de werkende is niet verzekerd voor de WW, ZW en WIA. De zelfstandigenverklaring beperkt verder ook de eventuele arbeidsrechtelijke […]

Lees meer

Faillissementsverslagen - Onderneming en bedrijf - Personeel en Organisatie - Wanprestatie en Incasso - Contracten en Aansprakelijkheid - Familie en Relaties - Werk en Inkomen - Bouwen en Wonen - Tuchtrecht en Strafrecht - Faillissementen Faillissementsverslagen - Onderneming en bedrijf - Personeel en Organisatie - Wanprestatie en Incasso - Contracten en Aansprakelijkheid - Familie en Relaties - Werk en Inkomen - Bouwen en Wonen - Tuchtrecht en Strafrecht - Faillissementen

Seminar Wet Arbeidsmarkt in Balans

Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2020 Nog geen vijf jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht opnieuw ingrijpend veranderd. De Eerste Kamer heeft op 28 mei jl. ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking. Werkgevers krijgen vanaf die datum […]

Lees meer

Faillissementsverslagen - Onderneming en bedrijf - Personeel en Organisatie - Wanprestatie en Incasso - Contracten en Aansprakelijkheid - Familie en Relaties - Werk en Inkomen - Bouwen en Wonen - Tuchtrecht en Strafrecht - Faillissementen

Aandeelhouders NV niet meer anoniem

Wat verandert er? Heeft uw niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap aandelen aan toonder uitgegeven? Of heeft u aandelen aan toonder? Dan moeten deze aandelen aan toonder omgezet worden in aandelen op naam. Hierdoor is het altijd bekend wie de aandeelhouder is. Het doel van de Wet omzetting aandelen aan toonder is om te voorkomen dat aandelen worden […]

Lees meer

Herziening van onredelijk hoge boetes in de socialezekerheidswetgeving

Boeteregels bij fraude en vergissingen Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over boetes gericht op het tegengaan van fraude in de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ (ook wel de Fraudewet genoemd) door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten. Het uitgangspunt van de wetgever is dat fraude niet […]

Lees meer