Familie en Relaties

Bij Lloyd Advocaten kunt u terecht voor advies en rechtsbijstand op het gebied van het personen- en familierecht. Bijvoorbeeld wanneer uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving strandt. Als u juridische hulp bij de beëindiging van uw relatie wenst, kunnen wij u gedegen ondersteuning bieden. Bij voorkeur door middel van bemiddeling en onderling overleg om tot goede afspraken met elkaar te komen. Wij stellen alle documenten die u nodig heeft zoals het convenant en het ouderschapsplan en maken zo nodig ook de alimentatieberekening.

Wij bieden u de op uw situatie toegespitste juridische adviezen en rechtsbijstand. Hierbij verliezen wij niet uit het oog dat de beëindiging van uw relatie voor u en uw gezinsleden een ingrijpende en emotionele gebeurtenis is.

 

Brede specialisatie, ruim 30 jaar ervaring

Onze dienstverlening kan betrekking hebben op echtscheiding of het gezag over de minderjarige kinderen. Maar ook over de omgang met hen en op de vaststelling of wijziging van partner- en kinderalimentatie. Pensioenverevening, boedelverdeling en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of voorwaarden met betrekking tot het geregistreerd partnerschap en de afwikkeling van samenlevingscontracten behoren ook tot ons werk.

Wij richten ons met onze specialistische dienstverlening ook op andere onderwerpen die deel uitmaken van het personen- en familierecht. Denk hierbij aan: onder bewind- en curatelestelling, mentorschap, adoptie, erkenning, vaststelling of ontkenning van vaderschap, en naamswijziging.

Ook voor het erfrecht, waaronder geschillen met betrekking tot de afwikkeling van nalatenschappen, kunt u bij ons rekenen op een betrokken dienstverlening.

Advocaat mr. Olga Toxopeus van ons kantoor heeft ruim dertig jaar ervaring in het personen- en familierecht. Cliënten roemen haar om haar persoonlijke betrokkenheid en inlevingsvermogen. Voor vragen over familierecht of een eerste kennismaking kunt u vrijblijvend contact met haar opnemen. Ook bent u van harte welkom op ons tweewekelijks gratis spreekuur.

 

Verlaagd uurtarief en Pro Deo rechtsbijstand

In familierechtzaken past Lloyd advocaten een verlaagd uurtarief toe van € 165,- exclusief btw. Wij vinden dat rechtsbijstand voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor mensen met een krappe beurs. Wij verlenen daarom ook rechtsbijstand op basis van overheidssubsidie. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, hangt onder meer af van uw inkomen en vermogen. De criteria daarvoor vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Brochures en informatieve links:

Informatieblad “U gaat scheiden”

Informatieblad “Alimentatie”

Alimentatienormen

Brochure “verdeling ouderdomspensioen bij scheiding”

Ouderlijk gezag en voogdij

Vaststelling vaderschap

Naamswijziging

Wettelijke verdeling bij erfrecht

Vrijstellingsgrenzen erfbelasting