Onderneming en bedrijf

Ondernemingsrecht gaat over alle mogelijke juridische aspecten die voor een onderneming en bedrijf van belang zijn. Zowel voor de interne als voor de externe organisatie. Welke rechtsvorm is het meest geschikt? Hoe moet een samenwerkingsverband juridische vorm krijgen? Wat kunnen aandeelhouders naast of buiten de statuten afspreken?

Starten, groei, afslanking, overnemen of overgenomen worden, bedrijfsopvolging, financiering, zekerheden, aansprakelijkheid zijn evenzoveel voorbeelden van het werkgebied van het ondernemingsrecht.

Advies en begeleiding

Wij ondersteunen ondernemingen op diverse gebieden, zoals het begeleiden van en adviseren bij de oprichting van vennootschappen en andere samenwerkingsverbanden. Daarnaast adviseren wij bestuurders en aandeelhouders over hun bevoegdheden en aansprakelijkheden en bieden ondersteuning bij onderlinge geschillen.

Voor informatie en advies kunt vrijblijvend contact opnemen met Saskia van Gessel of met Reinout van Elst.

Onbetaalde facturen

Wordt u als ondernemer, leverancier, crediteur of aandeelhouder geconfronteerd met bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren, dan kunnen wij u de juiste ondersteuning bieden. Ook verlenen wij bijstand aan (ex-)bestuurders en vennoten van gefailleerde vennootschappen die worden aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid of aansprakelijkheid ten opzichte van onbetaald gebleven leveranciers.

Voor (bulk-)incassozaken kunt u zich wenden tot mr Reinout van Elst.