Bouwen en Wonen

Bouwen

Lloyd Advocaten ondersteunt u bij bouwen en wonen. Bij het (laten) bouwen van woningen of bedrijfspanden komt nogal wat kijken, ook op juridisch gebied. Niet zelden eindigt een aannemingsovereenkomst in een geschil over geleverde kwaliteit of de verschuldigdheid van betaaltermijnen of meerwerk. Veel ellende kan voorkomen worden als partijen hun afspraken tevoren helder en juridisch correct op papier laten zetten.

Wij adviseren zowel aannemers als opdrachtgevers bij de totstandkoming van contracten en staan hen zo nodig bij als de uitvoering of de betaling te wensen overlaat. Mocht een gerechtelijke procedure aan de orde komen, dan kunnen wij uw vordering aanhangig maken (of uw verdediging voeren) bij de rechter of de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Ten aanzien van de bouwkundige aspecten schakelen wij desgewenst een bouwexpert in om van advies te dienen bij de onderbouwing van de juridische claim.

Kopen

Het kopen of verkopen van een woning of bedrijfspand wordt in de praktijk meestal begeleid door een makelaar. Als echter blijkt dat een van beide partijen zijn verplichtingen niet kan of wil nakomen, of dat in het pand sprake is van verborgen gebreken, is gedegen juridisch advies onontbeerlijk. Kleven er ernstige gebreken aan het pand dat u gekocht heeft, of wordt u geconfronteerd met een claim die in uw ogen onterecht is, neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met een van onze advocaten voor een eerste beoordeling van uw juridische positie.

(Ver-)huren

Enkele zeer uiteenlopende aspecten van het huurrecht zijn de onderhoudsverplichting van de verhuurder en de (on)mogelijkheid van onderhuur. Maar ook opzeggingsgronden van een huurovereenkomst, de huurprijs, de servicekosten en ontruimingsprocedures. Wat zijn de rechten en plichten van huurders en verhuurders? De wetgever heeft met betrekking tot het huurrecht voorzien in veel dwingende en gedetailleerde wetgeving. Er is een juridisch oog voor nodig om in deze ingewikkelde materie de weg te vinden.

Wij staan u graag bij als het gaat om advies en begeleiding. Bij het sluiten van huurcontracten, advies aan verhuurders en huurders in geval van huurgeschillen, invordering van huurachterstanden en ontruimingsprocedures.