Kopen en Huren

Kopen

Het kopen of verkopen van een woning of bedrijfspand wordt in de praktijk meestal begeleid door een makelaar. Als echter blijkt dat een van beide partijen zijn verplichtingen niet kan of wil nakomen, of dat in het pand sprake is van verborgen gebreken, is gedegen juridisch advies onontbeerlijk. Kleven er ernstige gebreken aan het pand dat u gekocht heeft, of wordt u geconfronteerd met een claim die in uw ogen onterecht is, neem dan vrijblijvend telefonisch contact op met een van onze advocaten voor een eerste beoordeling van uw juridische positie.

(Ver-)huren

Enkele zeer uiteenlopende aspecten van het huurrecht zijn de onderhoudsverplichting van de verhuurder en de (on)mogelijkheid van onderhuur. Maar ook opzeggingsgronden van een huurovereenkomst, de huurprijs, de servicekosten en ontruimingsprocedures. Wat zijn de rechten en plichten van huurders en verhuurders? De wetgever heeft met betrekking tot het huurrecht voorzien in veel dwingende en gedetailleerde wetgeving.

Wij staan u graag bij als het gaat om advies en begeleiding. Wij kunnen u in huurkwesties niet bijstaan op basis van gefinancierde rechtshulp.