Wanprestatie en Incasso

Crediteuren

Iedere ondernemer krijgt er wel eens mee te maken: een debiteur die ondanks diverse betalingsverzoeken niet tot betaling overgaat. Wij beschikken over specialistische kennis om de incasso van uw vordering tot een goed einde te brengen. Dit kan zowel in de buitengerechtelijke fase als in de gerechtelijke fase.

Onze advocaten helpen u op een snelle en efficiƫnte wijze bij het incasseren van (geld-) vorderingen. Dit kan onder andere door middel van het leggen van beslag en het aanvragen van faillissement van de debiteur. Indien de buitengerechtelijke incasso geen effect heeft, kunnen wij voor u het gerechtelijke traject begeleiden. Wij kunnen voor iedere juridische instantie (kantonrechter, rechtbank etc.) door middel van een dagvaarding de rechter verzoeken uw debiteur te veroordelen tot betaling van het verschuldigde. Daarnaast kunnen wij in zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke fase uw vordering trachten veilig te stellen door een of meerdere (soorten) beslagen te leggen.

Incassoservice

Voor bedrijven die veelvuldig gebruik maken van onze incassoservice hanteren wij een voordelig incassotarief dat is gebaseerd op een vast percentage van de te vorderen hoofdsom.

Debiteuren

Wellicht bent u juist debiteur en heeft u een goede reden om niet tot betaling over te gaan. Zijn de goederen niet conform afspraak geleverd? Heeft u schade geleden door de wanprestatie van uw leverancier? Dan is het zaak zo snel mogelijk advies in te winnen over uw juridische positie en de te ondernemen stappen. Neem vrijblijvend telefonisch contact op met een van onze advocaten voor een eerste advies hoe te handelen.

Derdengelden

Lloyd Advocaten maakt geen gebruik van een Stichting Beheer Derdengelden, zodat wij geen derdengelden kunnen ontvangen.