Tarieven

De behandeling van uw zaak door een advocaat van Lloyd Advocaten geschiedt op basis van een overeenkomst tot opdracht. Daarbij worden afspraken gemaakt over het uurtarief. Wij hanteren in beginsel een uurtarief van € 150,- per uur exclusief btw voor particulieren en € 165,- per uur exclusief btw voor ondernemers. Lloyd Advocaten berekent geen opslag voor kantoorkosten.

Reiskosten en kosten van derden die aan ons worden doorberekend, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit het bevolkingsregister of het handelsregister, worden aan u doorberekend.

Gratis eerste kennismakingsgesprek

Minstens even belangrijk als onze juridische expertise en slagkracht, is de persoonlijke ‘klik’ tussen u en uw advocaat. Daarom is bij Lloyd advocaten het eerste kennismakingsgesprek van een half uur gratis.

 

Pro Deo rechtsbijstand

logo high trustWie rechtshulp nodig heeft maar dat niet kan betalen, kan soms aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel Pro Deo genoemd. Dit betekent dat een deel van de advocaatkosten door de overheid wordt betaald als u een relatief laag inkomen heeft. Ook ons kantoor kan u dan bijstaan. Of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking kunt komen hangt onder meer af van uw inkomen en vermogen. De criteria vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Vaste Prijsafspraak

In voorkomende gevallen kunt u met ons een vaste prijsafspraak maken, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. U kunt dit tijdens de intake bespreken met de advocaat.

 

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Weet dan dat u altijd het recht heeft op een advocaat van uw eigen keuze als er geprocedeerd moet worden. Het maakt daarbij niet uit of bij de procedure wel of geen advocaat verplicht is. De verzekeringsmaatschappij mag die vrije advocaatkeuze niet belemmeren en moet de advocaatkosten vergoeden.
Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand, geef dat dan direct door aan uw advocaat. Te late aanmelding van uw zaak bij de verzekeringsmaatschappij kan namelijk tot gevolg hebben dat u uw recht op dekking van de kosten verliest.

 

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die u kunt vinden onderaan deze website. Wij voeren een geautomatiseerde urenregistratie, zodat op verzoek altijd het gewenste overzicht van de in uw zaak verrichte werkzaamheden beschikbaar is.
Eenmaal per jaar, op 1 januari, worden onze tarieven aangepast op basis van een aantal gegevens, zoals de inflatie, de stijging van de kosten en de loonontwikkeling.