Uw werknemer ziek door letsel? Verhaal de loonschade!

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan maar zó gebeuren of een medewerker is langdurig uitgeschakeld door een noodlottige samenloop van omstandigheden. Zieke werknemers hebben in beginsel twee jaar lang recht op doorbetaling van tenminste 70% van hun loon. Maar wat als uw medewerker is uitgevallen door de schuld van iemand anders? Aangereden in het verkeer, gebeten door een hond, omver geskied tijdens de wintersport, slachtoffer van een medische misser; er zijn vele situaties waarin iemand anders aansprakelijk is voor het lichamelijk of geestelijk letsel dat uw werknemer overkomt.

Regresrecht van werkgevers

In zulke gevallen heeft niet alleen het slachtoffer zelf een schadeclaim op de veroorzaker, maar kunt u als werkgever ook een groot deel van uw kosten verhalen. Het gaat dan om het netto loon dat tijdens ziekte moet worden doorbetaald aan de werknemer en om de redelijke kosten van re-integratie, zoals de kosten van de Arbodienst. Veel werkgevers zijn onbekend met deze wettelijke regeling en dragen de kosten onnodig volledig zelf.

Veel werkgevers dragen de loonkosten onnodig zelf

Pensioenpremie ook te verhalen?

Het is nog niet duidelijk of onder de loonschade ook de pensioenpremie kan worden begrepen, en zo ja, of er dan nog onderscheid moet worden gemaakt tussen het werknemers- en werkgeversgedeelte van de pensioenpremie. Het gerechtshof Den Haag heeft daarover prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Naar verwachting zullen die in het najaar van 2019 worden beantwoord.

Verkeersongevallen

Met of zonder pensioenpremie, het verhaal van loonkosten op de veroorzaker van het letsel van uw werknemer is vaak wel de moeite waard. Zeker bij verkeersongevallen omdat dan de verzekeraar van veroorzaker in de regel de loonschade zonder veel discussie zal vergoeden zodra de aansprakelijkheid eenmaal vast staat.