Contracten en Aansprakelijkheid

Wij zijn gespecialiseerd in het opmaken en aanpassen van contracten. Door afspraken helder en juridisch vast te leggen kunnen problemen in de toekomst voorkomen worden.

Aansprakelijkheid

Komt uw leverancier zijn verplichtingen niet na? Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade? Stelt een werknemer u verantwoordelijk voor een bedrijfsongeval? Wanneer bent u als fabrikant productaansprakelijk? Het zijn vragen met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht die diverse rechtsgebieden raken. Lloyd Advocaten staat u bij als het gaat om het opstellen van contracten waarin aansprakelijkheid wordt geregeld en in procedures waarin u als eiser of gedaagde optreedt.