Aansprakelijkheid

Komt uw leverancier zijn verplichtingen niet na? Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade? Stelt een werknemer u verantwoordelijk voor een bedrijfsongeval? Wanneer bent u als fabrikant productaansprakelijk? Het zijn vragen met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht die diverse rechtsgebieden raken. Lloyd Advocaten staat u bij als het gaat om het opstellen van contracten waarin aansprakelijkheid wordt geregeld en in procedures waarin u als eiser of gedaagde optreedt.