Aansprakelijkheid

Komt uw leverancier zijn verplichtingen niet na? Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade? Het zijn vragen met betrekking tot aansprakelijkheidsrecht die diverse rechtsgebieden raken. Lloyd Advocaten kan u in en buiten rechte bijstaan.