Beslag op huisdier en kinderspeelgoed toegestaan

Ondanks de economische groei zitten nog steeds veel mensen in de financiële problemen. Ook gezinnen die er voorheen warmpjes bij zaten, kunnen door tegenslagen soms nauwelijks nog de eindjes aan elkaar knopen. Een echtscheiding, ontslag of langdurige ziekte; voor je het weet, zit je diep in de schulden.

Wat nu als de problemen zó groot zijn geworden dat de deurwaarder ‘beslag roerende zaken’ komt leggen? Mag hij dan je inboedel verkopen, inclusief je huisdieren en de sinterklaascadeaus van de kinderen?

hond en kadoHet antwoord is JA. In beginsel mag een schuldeiser zijn vordering verhalen op alle goederen van de schuldenaar. De wet geeft slechts een paar uitzonderingen: er mag geen beslag worden gelegd op kleding, bed en beddengoed, de gereedschappen waarmee je de kost verdient, en eten en drinken voor een maand. Deze wet stamt uit 1838 en is gebaseerd op de eerste levensbehoeften uit die tijd. In de praktijk zullen de meeste deurwaarders geen beslag leggen op spullen waarover je vanuit menselijk oogpunt zou moeten kunnen beschikken. Maar als hij vervelend wil doen, kan de deurwaarder ook je wasmachine en koelkast in beslag nemen, je huisdier en het speelgoed van de kinderen. De kosten van de verkoop zijn in zo’n geval vaak hoger dan de opbrengst. Het beslag wordt dan in feite toegepast als oneigenlijk drukmiddel om een betalingsregeling af te dwingen.

In de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) is de niet-bovenmatige inboedel vrijgesteld; de bewindvoerder mag die niet verkopen. Dat zou eigenlijk ook voor beslag op inboedel moeten gelden.
In 2015 is een eerste voorontwerp opgesteld voor een wetsvoorstel dat beslaglegging op niet-bovenmatige inboedel verbiedt. Dat wetsvoorstel is helaas in de la beland en is nooit ingediend bij de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Ark heeft – mede namens de Minister voor “Rechtsbescherming” – in december 2017 aan de Kamer gemeld dat er andere prioriteiten waren dan dit probleem op te lossen. Hoog tijd dat de Tweede Kamer zelf met een initiatiefvoorstel komt om een eind te maken aan deze onoorbare beslagpraktijken.

Fijne – en ongestoorde – feestdagen gewenst!