Voormalige uitzendkracht in loondienst bij inlener: vast contract

Onbedoeld een vast contract

Het komt regelmatig voor dat een uitzendkracht zo goed bevalt dat de inlener hem na een tijdje rechtstreeks in loondienst neemt. Meestal krijgt de voormalige uitzendkracht dan eerst een tijdelijk arbeidscontract. Maar de kans is groot dat dit ‘tijdelijke’ contract in werkelijkheid al meteen een vast arbeidscontract is. Dat zit zo:

ketenregelingVolgens de ketenregeling voor tijdelijke arbeidscontracten die geldt voor gewone werkgevers, kun je binnen een periode van twee jaar maximaal 3 opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluiten, waarbij de 3e arbeidsovereenkomst nog steeds vanzelf eindigt op de overeengekomen einddatum. Een 4e contract voor bepaalde tijd in de keten is automatisch een vast contract, oftewel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hierbij tellen overeenkomsten mee die elkaar opvolgen binnen een tijdsbestek van 6 maanden.

Voor uitzendbureaus geldt een uitzondering op deze ketenregel: uitzendkrachten mogen gedurende een bepaalde periode op oneindig veel tijdelijke arbeidscontracten worden ingezet zonder dat er sprake is van een vaste arbeidsovereenkomst.  Wat veel inleners niet weten, is dat alleen de uitzendbureaus en niet de inleners  kunnen profiteren van deze uitzondering.

Inleners kunnen niet meeliften op de uitzondering op de ketenregeling die geldt voor uitzendbureaus

Als de voormalige uitzendkracht in loondienst komt bij de inlener en hetzelfde werk blijft doen, dan is sprake van opvolgend werkgeverschap. De arbeidscontracten die de werknemer eerder had bij het uitzendbureau, tellen mee in de reeks arbeidsovereenkomsten. Veel uitzendbureaus werken tegenwoordig met weekcontracten omdat dat voordeliger is qua sociale premies. Met zulke weekcontracten moet de inlener dus al na 3 weken uitzendwerk oppassen met het aanbieden van een tijdelijk arbeidscontract: voor je het weet, zit je meteen voor onbepaalde tijd aan elkaar vast!