Strenger toezicht bij werkgevers op RI&E

Verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie Een goede en actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is cruciaal is bij het bepalen van de noodzakelijke bescherming van de werknemers. Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om een RI&E op te stellen. Op dit moment heeft echter nog niet eens de helft van alle werkgevers zo’n RI&E opgesteld. Naar […]

Lees meer

Concurrentiebeding en schriftelijkheidseis: een valkuil voor werkgevers

Strenge eisen concurrentiebeding De regels rondom het non-concurrentiebeding zijn uiterst strikt. Artikel 7:653 BW bepaalt dat een non-concurrentiebeding of relatiebeding alleen geldig is indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan[1] en de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. In de praktijk blijkt die schriftelijkheidseis een gevaarlijke valkuil waar werknemers triomfantelijk hun […]

Lees meer

Faillissementsverslagen - Onderneming en bedrijf - Personeel en Organisatie - Wanprestatie en Incasso - Contracten en Aansprakelijkheid - Familie en Relaties - Werk en Inkomen - Bouwen en Wonen - Tuchtrecht en Strafrecht - Faillissementen

Werkgevers: pas op met finale kwijting in vso!

Werkgeefster kan zich niet meer op relatiebeding en geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst beroepen, nu deze zijn komen te vervallen door de in de beëindigingsovereenkomst opgenomen finale kwijting. Feiten Werknemer en werkgeefster hebben met ingang van 17 mei 2017 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. In de arbeidsovereenkomst zijn een geheimhoudingsbeding, een relatiebeding en een boetebeding […]

Lees meer

Uurtarief

Maaltijdbezorgers Deliveroo – zelfstandig ondernemers of werknemers?

Tegenstrijdige uitspraken? Op 23 juli 2018 heeft de rechtbank Amsterdam zich uitgelaten over de vraag of de overeenkomst van opdracht die een bezorger sloot met Deliveroo geldt als arbeidscontract. De zaak was aangespannen door een individuele bezorger. De kantonrechter overwoog dat de overeenkomst niet als arbeidsovereenkomst is te kwalificeren en de bezorger niet in loondienst […]

Lees meer

Bestuurder vrijwilligersclub: check je bevoegdheid!

Sportclubs, muziekverenigingen en andere vrijwilligersclubs hebben meestal de rechtsvorm van een stichting of vereniging. De regels die binnen zo’n organisatie gelden, staan vastgelegd in de statuten. In de statuten wordt onder meer bepaald hoe het bestuur moeten worden benoemd. Vaak staat vermeld dat bestuursleden worden benoemd voor een bepaalde maximumtermijn, met mogelijkheid tot herbenoeming. Het […]

Lees meer