Pluraliteitsvereiste bij faillietverklaring.

Steunvorderingen Steunvorderingen voor een faillietverklaring; het blijft interessante materie. Voor een faillietverklaring geldt de eis dat summierlijk blijkt van een steunvordering (het pluraliteitsvereiste). Een steunvordering hoeft niet opeisbaar te zijn en de omvang daarvan hoeft niet vast te staan. Het enkele bestaan van de vordering op het tijdstip van het uitspreken van het faillissement volstaat […]

Lees meer

Schijnzelfstandige en vakantierechten

Achteraf bezien toch vakantierechten. Geldt dan ook de wettelijke vervaltermijn? Op 29 november 2017 heeft het Europese Hof van Justitie een interessante uitspraak[1] gewezen over verval van vakantiedagen. Naar Nederlands recht[2] vervallen wettelijke vakantiedagen als ze niet vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar zijn opgenomen, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet […]

Lees meer

Loondoorbetaling tijdens ziekte – Hoe recht soms ontzettend krom kan zijn

Werkgeefster – destijds een goede vriend van werknemer – heeft werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden zonder proeftijd. Werkgeefster heeft kledingboetiek, een eenmanszaak. De vriend zou gaan werken als verkoper. Nog voordat de arbeidsovereenkomst aanvangt, meldt werknemer zich ziek. Werknemer heeft nog geen hele dag gewerkt voor werkgeefster. Werkgeefster had geen verzuimverzekering moest wel direct […]

Lees meer

Ook provisieloon in de vakantie

De zomervakantie lijkt alweer een eeuwigheid geleden; iedereen is weer volop aan het werk.  Sommige werknemers merken het effect van de vakantie nog steeds in hun portemonnee omdat ze in de vakantie alleen de basis-contracturen uitbetaald kregen. Tijdens vakanties maak je bijvoorbeeld geen overuren, of bouw je geen verkoopprovisie op, logisch toch? Uit een onlangs […]

Lees meer

Faillissementsverslagen - Onderneming en bedrijf - Personeel en Organisatie - Wanprestatie en Incasso - Contracten en Aansprakelijkheid - Familie en Relaties - Werk en Inkomen - Bouwen en Wonen - Tuchtrecht en Strafrecht - Faillissementen