Werknemer aansprakelijk voor autoschade?

schadeAuto van de zaak

Een leaseauto of auto-van-de-zaak is een leuke extra arbeidsvoorwaarde. Maar het wordt minder leuk als je bij het inleveren van de auto de rekening moet betalen voor de deuken en krasjes die de auto heeft opgelopen. Veel bedrijven hanteren een standaard leaseregeling waarin is bepaald dat de kosten van schadeherstel of diefstal van de auto op werknemer worden verhaald. Dat soort kosten hoef je als werknemer echter niet zomaar te accepteren. De wet bepaalt namelijk dat de werknemer die bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schade toebrengt aan zijn werkgever of aan een derde (zoals bijvoorbeeld de leasemaatschappij), daarvoor in beginsel niet aansprakelijk is (artikel 7:661 BW). Tenzij de schade het gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid, maar dat wordt bijna nooit aangenomen. Afwijking van die wetsbepaling ten nadele van de werknemer is slechts mogelijk bij schriftelijke overeenkomst en dan alleen voor zover je als werknemer daarvoor verzekerd bent.

Privé of werk?

Voor de vraag of je aansprakelijk bent voor de schade, is vooral van belang of de auto beschadigd is geraakt tijdens het werk of in privétijd. Voor schade in privétijd ben je wél zelf aansprakelijk. Maar de wettelijke term “bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst” wordt in de rechtspraak behoorlijk breed uitgelegd; ook woon-werk verkeer valt daar onder. En zelfs als de schade in privétijd ontstaat, zijn rechters soms nog coulant jegens werknemers. Een werknemer wiens auto werd gestolen doordat hij – in privétijd – zijn sleutelbos (mét autosleutel) in zijn voordeur had laten zitten, was volgens de Hoge Raad niet aansprakelijk voor de schade omdat de werknemer zich er niet van bewust was geweest dat de verzekering in zulke gevallen geen dekking bood. Dat was zuur voor de werkgever: de diefstal werd namelijk ook niet vergoed door de verzekeraar vanwege de nalatigheid van de berijder.

Verkeersboetes

Voor verkeersboetes geldt de regel van artikel 7:661 BW overigens niet; verkeersboetes komen voor rekening van de werknemer die de overtreding begaan heeft.

Fijne vakantie en rij voorzichtig!