Bespied door de baas, mag dat?

Werken onder cameratoezicht van je werkgever. Het idee alleen al dat je baas kan zien wat jij de hele dag uitvoert; je zou er paranoia van worden! Toch hebben veel werknemers dagelijks te maken met cameratoezicht. In winkels, horeca, benzinepompen, overheidsinstellingen is het de normaalste zaak van de wereld. Voor de veiligheid, maar vaak ook om eigen personeel in de gaten te houden. Mag dat allemaal zomaar?

Voor controle van personeel met camera’s of een ander personeelsvolgsysteem, moet toestemming worden gevraagd aan de Ondernemingsraad. Als er geen OR is, moet het personeel in elk geval worden geïnformeerd over het cameratoezicht. Er mag niet worden gefilmd zonder vooraf duidelijk omschreven doel. Dat doel moet voldoende zwaarwegend zijn om de inbreuk op de privacy te rechtvaardigen; dus niet om te controleren of men te lang koffie drinkt. Camerabeelden mogen bovendien niet worden gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor ze zijn verkregen.

Vorige maand kwam een bedrijf in het nieuws dat zonder toestemming 28 geavanceerde videocamera’s had geplaatst die overal meekijken wat de medewerkers doen. In de kantine, op hun werkplekken in de productiehal en buiten op het terrein. De directie beweerde dat dit was “voor de veiligheid” van het personeel. Gelukkig heeft de vakbond daar snel korte metten mee gemaakt en zijn de camera’s inmiddels weggehaald.

Tot zover het openlijke cameratoezicht. Personeel bespieden met een verborgen camera is streng verboden en strafbaar. In een ontslagzaak tegen een dief worden zulke camerabeelden overigens meestal wél toegelaten.