Toch loon bij ziekte door eigen schuld

Werknemers die ziek zijn, hebben twee jaar lang recht op 70% doorbetaling van hun loon. In een aantal CAO’s is zelfs bepaald dat gedurende het eerste jaar 100% loon moet worden betaald. Zieke werknemers mogen in die twee jaar in beginsel ook niet ontslagen worden. Dan kan het voor een werkgever behoorlijk frustrerend zijn als een werknemer zijn arbeidsongeschiktheid zélf veroorzaakt.

Het recht op loondoorbetaling geldt niet als de ziekte door opzet is veroorzaakt. Logisch. Maar het woord ‘opzet’ betekent dat de werknemer zijn aanspraak op loondoorbetaling pas verliest, als hij daadwerkelijk het oogmerk heeft gehad om met zijn gedragingen of nalaten arbeidsongeschiktheid teweeg te brengen. Een horecamedewerker kreeg ’s nachts na het stappen ruzie en reageerde zijn woede af door hard op de muur te slaan. Hij brak zijn pols en kon een tijd niet werken. Eigen schuld, dikke bult. Maar de rechter oordeelde dat deze werknemer wel degelijk recht heeft op 70% loondoorbetaling. Het was immers niet zijn bedoeling om zijn pols te breken.

Een vrouw die al jaren verslaafd was aan cocaïne, trad in dienst als administratief medewerkster. Al na drie maanden meldde zij zich ziek. Ze werd vervolgens een jaar lang opgenomen in een kliniek. Werkgever zette na twee maanden de loonbetaling stop omdat werkneemster haar arbeidsongeschiktheid zelf had veroorzaakt. In kort geding werd de looneis van deze werkneemster toch toegewezen. De rechter oordeelde dat het drugsgebruik niet gericht was op het veroorzaken van arbeidsongeschiktheid. Arbeidsrecht is soms behoorlijk krom.