Werk en Inkomen

Als werknemer krijgt u zowel gevraagd als ongevraagd te maken met arbeidsrecht. Denk aan (dreigend) ontslag, een op non-actiefstelling, uw rechten en plichten bij ziekte, of een concurrentiebeding dat is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst. Sommige  kwesties zijn simpel op te lossen, andere minder eenvoudig. Wij helpen u graag verder.

Arbeidsconflict?

Bij gedoe op het werk kunnen de emoties hoog oplopen.  Door tijdig een arbeidsrecht advocaat in te schakelen, wordt u veel zorg uit handen genomen en kunt u strategisch handelen. Wij kunnen u precies vertellen waar u staat en welke rechten en mogelijkheden u heeft. Op een complex rechtsgebied als het arbeidsrecht, is dat geen overbodige luxe. Heeft u een officiële waarschuwing ontvangen of beweert uw werkgever dat u disfunctioneert? Neem dan geen afwachtende houding aan. Neem contact op met ons kantoor voor een eerste kosteloos advies over hoe te handelen. Dat kan verdere escalatie of onnodige schade voorkomen.

Wij staan ook geregeld werknemers bij in een mediationtraject.
Als u van uw werkgever vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen, kunnen wij voor u onderhandelen.

(Dreigend) ontslag?

Ontslagzaken zijn ons dagelijks werk. Als u ontslagen bent of als uw baan op de tocht staat, dan is het van groot belang om zo snel mogelijk gespecialiseerde juridische bijstand in te roepen. Onder het WWZ-ontslagrecht geldt in veel gevallen een korte vervaltermijn van twee maanden zodat het zaak is om snel rechtsbijstand in te schakelen.

Naast ontslagkwesties adviseren en procederen wij op de volgende arbeidsrechtelijke terreinen: concurrentiebeding; positie van de statutair directeur; wijziging arbeidsvoorwaarden; uitzendcontracten, re-integratieverplichtingen tijdens langdurige ziekte; afvloeiingsregelingen en transitievergoeding; reorganisaties en collectief ontslag.

Ziekte?

Tijdens arbeidsongeschiktheid gelden voor zowel werkgever als werknemer een groot aantal verplichtingen. Bij vragen of problemen rondom arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, doorbetaling van loon, re-integratietrajecten en werkhervatting kunnen wij u snel en adequaat adviseren.

Arbeidsconflict en ziekmelding lopen soms door elkaar. Het is mogelijk dat de werknemer ziek is geworden als gevolg van het arbeidsconflict (situatieve arbeidsongeschiktheid) of dat de ziekmelding het begin is van een arbeidsconflict. In beide gevallen kan daardoor de situatie op scherp worden gezet en kan dit nadelige gevolgen hebben voor de werknemer. Ook hier kan het verstandig zijn om in elk geval juridisch advies in te winnen.

Specialisten arbeidsrecht

specialist arbeidsrechtHet arbeidsrecht is een complex rechtsgebied met ingewikkelde regelgeving die aan continue verandering onderhevig is. Neem geen genoegen met een advocaat die arbeidsrecht “erbij” doet, maar laat u bijstaan door een advocaat die is gespecialiseerd in arbeidsrecht en is aangesloten bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland. In de regio Groningen Oost is Lloyd advocaten het enige kantoor dat zich specialist arbeidsrecht mag noemen. Mrs Barbara Pelzer en Saskia van Gessel zijn beiden reeds jarenlang werkzaam in het arbeidsrecht en kunnen u met raad en daad terzijde staan. Zij hebben de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie gevolgd en zijn lid van de  (VAAN) en van de VNAA. Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact met hen op.

pelzer[at]lloyd-advocaten.nl

vangessel[at]lloyd-advocaten.nl

 

logoVaanNieuw