Werk en Inkomen

Onze rechtsbijstandverlening behelst juridisch advies over werk en inkomen in de ruimste zin van het woord. Advies en rechtsbijstand voor zowel werknemers als werkgevers.

Het arbeidsrecht is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Regelmatig vinden er wetswijzigingen plaatst die voor zowel werkgevers als werknemers gevolgen kunnen hebben en meestal leiden tot meer verplichtingen voor beide partijen. Opvolgend werkgeverschap, flexibele arbeidsrelaties, inlenersbeloningen, ontslagrecht en re-integratie; het is zaak om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste wetgeving en jurisprudentie.

Arbeidsovereenkomsten

Bij het aangaan van een arbeidsrelatie verdient het aanbeveling om afspraken juridisch goed geformuleerd op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Veel problemen op korte of lange termijn kunnen daarmee worden voorkomen. Proeftijdbeding, non-concurrentie, ziekteprotocol, provisie- en bonusafspraken, laat u tevoren adviseren door Lloyd advocaten.

Ontslagrecht

Toch kunnen niet alle moeilijkheden worden vermeden. Als u ontslagen bent of u wilt een werknemer ontslaan, dan is het van groot belang om zo snel mogelijk gespecialiseerde juridische bijstand in te roepen. Onder het WWZ-ontslagrecht geldt in veel gevallen een korte vervaltermijn van twee maanden zodat het zaak is om snel rechtsbijstand in te schakelen.

Naast ontslagkwesties adviseren en procederen wij op de volgende arbeidsrechtelijke terreinen: concurrentiebeding; positie van de statutair directeur; management-, freelance- en arbeidsovereenkomsten; uitzendcontracten, re-integratieverplichtingen tijdens langdurige ziekte; afvloeiingsregelingen en transitievergoeding; reorganisaties en collectief ontslag.

Mocht u of één van uw werknemers problemen ondervinden bij de toekenning of de voortzetting van een bijstands- ziekte- of werkloosheidsuitkering, dan kan ons kantoor u bijstaan bij het instellen van bezwaar- en beroepsprocedures. Wees er op tijd bij: de termijn voor het instellen van dergelijke procedures bedraagt meestal 6 weken. Als u die termijn ongebruikt laat verstrijken, is de beslissing van de uitkeringsinstantie onherroepelijk geworden.

Specialisten arbeidsrecht

In de regio Groningen Oost is Lloyd advocaten het enige kantoor dat zich specialist arbeidsrecht mag noemen. Mrs Barbara Pelzer en Saskia van Gessel zijn beiden reeds jarenlang werkzaam in het arbeidsrecht en kunnen u met raad en daad terzijde staan. Zij hebben de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie gevolgd en zijn lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en van de VNAA. Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact met hen op.

pelzer[at]lloyd-advocaten.nl

vangessel[at]lloyd-advocaten.nl