Verliesverrekening verkort van 9 naar 6 jaar

Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst. Nu is de verliesverrekening voor de Vennootschapsbelasting (carry forward) 9 jaar. De inkorting van de verliesverrekening Vpb geldt voor verliezen die in 2019 en volgende jaren zijn geleden. Bij BV’s met een gebroken boekjaar geldt de beperking vanaf het boekjaar dat in 2019 begint. De achterwaartse verliesverrekening blijft één jaar. Lijdt uw bedrijf verlies in 2018? Dan mag u dat nog verrekenen tot 2027. Lijdt uw bedrijf verlies in 2019? Dan mag u dat dus korter verrekenen tot 2025. Verlies in 2020 mag u verrekenen tot 2026 en zo verder. De Minister verwacht met deze maatregel een forse opbrengst te realiseren, oplopend tot € 1.018 miljoen per jaar vanaf 2028.

Overgangsregeling

Om te voorkomen dat een ’jonger’ verlies (geleden in 2019 of 2020) eerder verdampt dan een ‘ouder’ verlies (geleden in 2017 of 2018), geldt voor die jaren een overgangsregeling waarbij jonge verliezen eerder mogen worden verrekend dan de oudere verliezen.

Inkomen uit aanmerkelijk belang

De beperking in verliesverrekening van 9 naar 6 jaar gaat ook gelden voor Box 2-inkomen; de verwachte belastingopbrengst van die maatregel bedraagt circa 5 miljoen per jaar.

Inwerkingtreding

De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer. De wijziging gaat naar verwachting in 2019 in.

 

133-18096_minfin_infographics_vennootschapsbelasting-az-b