Strenger toezicht bij werkgevers op RI&E

Verplichte Risico-inventarisatie en -evaluatie

Een goede en actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is cruciaal is bij het bepalen van de noodzakelijke bescherming van de werknemers. Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om een RI&E op te stellen. Op dit moment heeft echter nog niet eens de helft van alle werkgevers zo’n RI&E opgesteld. Naar aanleiding van de Tilburgse Chroom 6 zaak, waarbij medewerkers zonder enige bescherming werden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, heeft staatssecretaris Van Ark aanscherping van de Arbo-regelgeving aangekondigd.

Het niet hebben van een Risico-inventarisatie en -evaluatie wordt nu nog beschouwd als een “overige overtreding”, oftewel een overtreding waarvoor eerst een waarschuwing of een eis tot naleving wordt gegeven. Pas nadat dezelfde of een soortgelijke overtreding opnieuw wordt geconstateerd, wordt overgegaan tot boeteoplegging. Handhaving met de zachte hand.

Verscherpte handhaving

Dat gaat binnenkort veranderen. De Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving wordt flink aangescherpt. De Inspectie SZW gaat strenger controleren en de boetes worden verhoogd. Verder wordt het niet hebben van een RI&E een direct beboetbare overtreding; de boete kan dus worden opgelegd zónder voorafgaande waarschuwing. Dat zegt staatssecretaris Tamara van Ark in deze kamerbrief.

De boete voor bedrijven die niet over een RI&E beschikken kan worden verhoogd tot maximaal 4.500 euro.  Voor bedrijven of instellingen van geringere omvang geldt het volgende:

  • bedrijven of instellingen met minder dan 5 werknemers betalen 10%;
  • bedrijven of instellingen met 5 tot en met 9 werknemers betalen 20%;
  • bedrijven of instellingen met 10 tot en met 39 werknemers betalen 30%;
  • bedrijven of instellingen met 40 tot en met 99 werknemers betalen 50%;
  • bedrijven of instellingen met 100 tot en met 249 werknemers betalen 60%;
  • bedrijven of instellingen met 250 tot en met 499 werknemers betalen 80%.

Ook voor gewone MKB kantoren

Niet alleen bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, maar ook “gewone” bedrijven en instellingen moeten een actuele Risico-inventarisatie en -evaluatie hebben. De RI&E moet volgens de Arbeidsomstandighedenwet getoetst worden door een bedrijfsarts, die ook adviseert over de inhoud.

Kom in actie

De verscherpte boeteregeling zal volgens de Staatssecretaris nog vóór de zomer worden doorgevoerd. Voorkom boetes en zorg op tijd voor een deugdelijke RI&E !

 

mr. Saskia van Gessel