Stiekem gesprekken met je werkgever opnemen, mag dat?

Heimelijke opnames

Stiekem gesprekken met je werkgever opnemen, mag dat? Het korte antwoord luidt: Ja dat mag. Mits je zelf deelneemt aan het gesprek.telefoon voicerecording

Het stiekem opnemen van andermans gesprekken is strafbaar. Een werknemer hoeft geen toestemming te vragen om een gesprek op te nemen en hoeft dit ook niet vooraf aan de werkgever, collega’s of relaties van de werkgever aan te kondigen. Voorwaarde is dus wel dat de werknemer zelf deelnemer is aan het gesprek.

Openbaar maken?

Het openbaar maken van de opname (buiten de rechtszaal) is een ander verhaal. Openbaarmaking kan onrechtmatig zijn als daarmee de persoonlijke levenssfeer van de ander te ernstig wordt geschonden in verhouding tot jouw belang bij openbaarmaking. Ga je in zo’n geval tóch over tot publicatie, dan kan de benadeelde partij schadevergoeding vorderen.

Bewijs

Soms is het opnemen van een gesprek handig om bewijs te verzamelen dat je wordt gepest, geïntimideerd of gediscrimineerd. Of om bijvoorbeeld te bewijzen dat een contractverlenging of loonsverhoging is toegezegd.

Opnames mag je gebruiken als bewijs in een gerechtelijke procedure. Relevante geluid- of beeldopnames worden in de rechtszaal vrijwel altijd toegestaan als bewijs. Nederland kent namelijk de vrije bewijsleer, hetgeen betekent dat bewijs door alle middelen kan worden geleverd, tenzij de wet anders bepaalt. Voor bewijs door middel van geluid- of beeldopnames geldt geen wettelijke beperking.

Standaard opnemen – gewoon voor de zekerheid?

Betekent dit nu dat je voortaan voor de zekerheid maar elk gesprek met je werkgever stiekem moet gaan opnemen?

Nou, nee! Niet alleen is dat hoogst onfatsoenlijk tegenover je gesprekspartner(s), maar bovendien kan het bij ontdekking leiden tot ontslag. Als gesprekken zonder gegronde reden stiekem worden opgenomen, staat immers wel vast dat sprake is van een vertrouwensbreuk.

Dat speelde in een zaak die is behandeld door de kantonrechter in Rotterdam. Een werknemer van subsidie adviesbureau Maas & Kleiberg, René van H., had al meer dan een jaar lang stiekem alle gesprekken met zijn werkgever opgenomen, zonder dat hij daar een goede reden voor had. Hij was het vertrouwen in Maas en Kleiberg kennelijk al geruime tijd kwijt, maar heeft dat nooit besproken met zijn werkgever. In brieven aan zijn werkgever dreigde René van H. om de inhoud van de gesprekken te gebruiken voor een rechtszaak. De kantonrechter maakte korte metten met dit onfatsoenlijke gedrag: de vertrouwensbreuk stond vast en de arbeidsovereenkomst werd ontbonden (vindplaats).

René van H. is tegenwoordig werkzaam bij een ander subsidie adviesbureau. Pas op je woorden als je ‘m spreekt!

 

mr. Saskia van Gessel