Seminar Wet Arbeidsmarkt in Balans

Belangrijke wijzigingen per 1 januari 2020

Nog geen vijf jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht opnieuw ingrijpend veranderd. De Eerste Kamer heeft op 28 mei jl. ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking. Werkgevers krijgen vanaf die datum te maken met nieuwe regels op het gebied van onder meer het ontslagrecht, de ketenregeling, flexcontracten, payrolling en WW-premie.

Lloyd Seminar 12 september 2019

Wat zijn de gevolgen van de WAB voor uw organisatie? Lloyd advocaten organiseert voor haar relaties en belangstellenden een seminar Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) om die veelgestelde vraag te beantwoorden. Tijdens dit seminar brengen onze specialisten arbeidsrecht Barbara Pelzer en Saskia van Gessel u in beeld wat de nieuwe wetgeving concreet betekent voor u en uw werknemers en maken zij u alert op de juridische valkuilen van de WAB. Ook zal er ruim gelegenheid zijn om vragen te stellen en ervaringen te delen.

  • Locatie:                Theater vanBeresteyn Veendam
  • Datum:                donderdag 12 september 2019
  • Tijdstip:               14:00 – 17:00 uur
  • Prijs:                     € 0,00

Wilt u deelnemen aan het seminar? Dan verzoeken wij u om u vóór 4 juli 2019 aan te melden. Dat kan middels het sturen van een e-mail naar info@lloyd-advocaten.nl met vermelding van uw naam, functie en bedrijfsnaam.