Personeel en Organisatie

De organisatie van een bedrijf moet op nieuwe omstandigheden kunnen inspelen onder meer door het wijzigen van het personeelsbestand of, waar mogelijk, het aanpassen van functies en arbeidsvoorwaarden. Lloyd advocaten is al decennialang steun en toeverlaat op het gebied van arbeidsrecht voor veel bedrijven, instanties en particulieren in Noord-Nederland.

Wij adviseren en begeleiden op het gebied van reorganisatie, (collectief) ontslag en afvloeiingsregelingen, arbeidsvoorwaarden, flexibele arbeidsrelaties, WAADI, cao-recht, re-integratie en verbetertrajecten. Wij streven met oog voor de menselijke verhoudingen naar een snelle, praktische oplossing in het belang van de cliënt. Onder het nieuwe WWZ ontslagrecht zal soms eerder en op andere manieren geprocedeerd moeten worden. Maar ook dan blijft het vinden van pragmatische oplossingen de uitdaging. Omdat wij zowel werkgevers als werknemers bijstaan, zijn wij in staat vanuit beide perspectieven het beste advies en de meest efficiënte oplossingen aan te dragen.

Specialisten arbeidsrecht

specialist arbeidsrechtAdvocaten Barbara Pelzer en Saskia van Gessel zijn beiden reeds jarenlang werkzaam in het arbeidsrecht en kunnen u met raad en daad terzijde staan. Zij hebben de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie gevolgd en zijn lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en van de VNAA. Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact met hen op.

pelzer@lloyd-advocaten.nl

vangessel@lloyd-advocaten.nl

logoVaanNieuw