Model bezwaarschrift opheffen parkeerverbod Helperzoom

De gemeente Groningen heeft besloten dat het parkeerverbod langs de Helperzoom in Groningen wordt opgeheven. Het gaat om het gedeelte tussen het kruispunt met de Helperbrink en het kruispunt met de Goeman Borgesiuslaan. Parkeren langs de ‘groenkant’ wordt als het aan de gemeente ligt, toegestaan. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant 2018 nummer 58328 van 18 oktober 2018.

Parkeren op de rijbaan van de Helperzoom leidt tot onaanvaardbare belemmering van de verkeersdoorstroming en vormt een gevaar voor de verkeersveiligheid. Uiterlijk 29 november 2018 kan bezwaar worden ingediend tegen dit besluit tot opheffing van het parkeerverbod.

Een model bezwaarschrift tegen dat besluit kunt u hier kosteloos downloaden:

model bezwaarschrift Helperzoom bewoners