Geboorteverlof voor vaders per 1-1-2019

Father holding newborn baby

Werknemers en ambtenaren hebben vanaf 1 januari 2019 recht op één week doorbetaald verlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Dit verlof is nu nog 2 dagen. Het verlof moet worden opgenomen binnen vier weken na de geboorte. Vanaf 2020 mogen de kersverse vaders ook binnen het eerste halfjaar na de geboorte 5 weken onbetaald opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van hun loon.
Deze Wet Invoering Extra Geboorteverlof is op 13 november 2018 aangenomen door de Eerste Kamer en zal per 1 januari 2019 in werking treden. Hoe toepasselijk: in de volksmond heet de wet al “Wieg”.