Faillissementen

Soms komen burgers of bedrijven ongewild in grote financiƫle problemen te verkeren. Het is dan zaak om zo snel mogelijk over te gaan tot sanering van schulden. Voor bedrijven biedt Lloyd Advocaten begeleiding en advies bij schuldbemiddeling. Zo nodig wordt bij de rechtbank verweer gevoerd tegen een faillissementsaanvraag.

Schuldeiser

Bent u schuldeiser en kunt u ondanks incassomaatregelen geen betaling bewerkstelligen, dan kan ons kantoor de faillissementsaanvraag van uw debiteur verzorgen.

Voor particulieren bestaat de mogelijkheid tot wettelijke schuldsanering. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand onder deze link.
Zit u in de WSNP en ondervindt u problemen met de bewindvoerder of de rechtbank, dan zal ons kantoor u zo nodig kunnen bijstaan in een gerechtelijke procedure.