BarbaraZonderQuote

Ontslag stichtingsbestuurder

Hoe zat het ook alweer? Een statutair directeur van een vennootschap (NV of BV) wordt door de aandeelhoudersvergadering vennootschapsrechtelijk ontslagen en is dan ook direct arbeidsrechtelijk ontslagen. Dit kan anders zijn als er sprake is van een opzegverbod, functioneel bestuurdersschap of een afwijkende partijafspraak, waarna de rechtbank tot ontbinding kan overgaan. Herstel van het dienstverband […]

Lees meer

Lloyd 01

Pluraliteitsvereiste bij faillietverklaring.

Steunvorderingen Steunvorderingen voor een faillietverklaring; het blijft interessante materie. Voor een faillietverklaring geldt de eis dat summierlijk blijkt van een steunvordering (het pluraliteitsvereiste). Een steunvordering hoeft niet opeisbaar te zijn en de omvang daarvan hoeft niet vast te staan. Het enkele bestaan van de vordering op het tijdstip van het uitspreken van het faillissement volstaat […]

Lees meer

Lloyd 01

AVG verordening – MKB’ers onnodig op kosten gejaagd.

Onnodige paniek De Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in Nederland per 25 mei 2018 in werking. In de media is flink paniek gezaaid over de invoering van deze regeling. Juridisch adviseurs jagen ondernemers op kosten met het opstellen van ingewikkelde verwerkersovereenkomsten en FG-aanstellingsverklaringen die voor MKB bedrijven vaak helemaal niet nodig blijken te […]

Lees meer

Lloyd 01 SaskiaZonderQuote SaskiaZonderQuote

Schijnzelfstandige en vakantierechten

Achteraf bezien toch vakantierechten. Geldt dan ook de wettelijke vervaltermijn? Op 29 november 2017 heeft het Europese Hof van Justitie een interessante uitspraak[1] gewezen over verval van vakantiedagen. Naar Nederlands recht[2] vervallen wettelijke vakantiedagen als ze niet vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar zijn opgenomen, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet […]

Lees meer

SaskiaZonderQuote OlgaZonderQuote SaskiaZonderQuote

Concurrentiebeding en schriftelijkheidseis: een valkuil voor werkgevers

Strenge eisen De regels rondom het non-concurrentiebeding zijn uiterst strikt. Artikel 7:653 BW bepaalt dat een non-concurrentiebeding of relatiebeding alleen geldig is indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan[1] en de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. In de praktijk blijkt die schriftelijkheidseis een gevaarlijke valkuil waar werknemers triomfantelijk hun voordeel […]

Lees meer

pand

Loondoorbetaling tijdens ziekte – Hoe recht soms ontzettend krom kan zijn

Werkgeefster – destijds een goede vriend van werknemer – heeft werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden zonder proeftijd. Werkgeefster heeft kledingboetiek, een eenmanszaak. De vriend zou gaan werken als verkoper. Nog voordat de arbeidsovereenkomst aanvangt, meldt werknemer zich ziek. Werknemer heeft nog geen hele dag gewerkt voor werkgeefster. Werkgeefster had geen verzuimverzekering moest wel direct […]

Lees meer