Aandeelhouders NV niet meer anoniem

Wat verandert er?

Heeft uw niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap aandelen aan toonder uitgegeven? Of heeft u aandelen aan toonder? Dan moeten deze aandelen aan toonder omgezet worden in aandelen op naam. Hierdoor is het altijd bekend wie de aandeelhouder is. Het doel van de Wet omzetting aandelen aan toonder is om te voorkomen dat aandelen worden misbruikt voor belastingontduiking, witwassen en de betaling van terrorisme.

De fysieke toonderstukken (bewijzen van eigendom) die aandeelhouders zelf bewaren, worden afgeschaft. Hierdoor kunnen de aandeelhouders de aandelen aan toonder niet meer anoniem aan een ander overdragen.

U mag aandelen alleen verhandelen via een effectenrekening bij een intermediair. Bijvoorbeeld bij een bank of een beleggingsonderneming. Houders van aandelen aan toonder zijn te identificeren via hun effectenrekening.

Heeft uw nv (fysieke) aandelen aan toonder die niet via een rekening worden verhandeld? Dan moet u deze aandelen omzetten in aandelen op naam.

Heeft uw nv aandelen aan toonder uitgegeven?

Heeft uw niet-beursgenoteerde nv aandelen aan toonder uitgegeven? Dan moet u op zijn laatst op 31 december 2019 de statuten van uw naamloze vennootschap laten veranderen bij de notaris. Als een nv de statuten niet aanpast vóór 1 januari 2020, dan veranderen de aandelen aan toonder van rechtswege in aandelen op naam.

Heeft u aandelen aan toonder?

Heeft u aandelen aan toonder? Dan heeft u tot 1 januari 2021 de tijd om uw toonderstuk in te leveren bij de vennootschap en zich als aandeelhouder te laten registreren. Doet u dit niet dan vervalt uw aandeel.

Voor wie?

  • niet-beursgenoteerde vennootschappen die aandelen aan toonder hebben uitgegeven
  • aandeelhouders met aandelen aan toonder

Wanneer?

De Wet omzetting aandelen aan toonder gaat in op 1 juli 2019.

Bron: ondernemersplein.kvk.nl