Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is in 1998 ingevoerd om een extra mogelijkheid te bieden op een schuldenvrije toekomst. De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor degenen die buiten hun schuld in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De regeling duurt in beginsel drie jaar. Indien de rechtbank na verloop van die drie jaar oordeelt dat de schuldenaar zich aan zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen heeft gehouden, wordt hem de zogenaamde schone lei gegeven. Dit betekent dat de schulden die bestonden op het moment dat de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, niet langer afdwingbaar zijn.

Bewindvoerder

Mevrouw Anita van der Woude van onze afdeling Insolventies wordt door de rechtbank inĀ Groningen regelmatig benoemd tot bewindvoerder in WSNP-zaken.
Voor advies of rechtsbijstand, met betrekking tot schuldsanering, kunt u contact opnemen met een van onze advocaten. Wij raden u aan om in dat geval eerst voor informatie over de WSNP de website van de Raad voor Rechtsbijstand te bezoeken door te klikken op deze link.

Heeft u klachten over uw bewindvoerder, neemt u dan eerst contact op met hem of haar. De toepasselijke klachtenregeling vindt u hier.