Uurtarief

De behandeling van uw zaak door een advocaat van Lloyd Advocaten geschiedt op basis van een overeenkomst tot opdracht. Daarbij worden afspraken gemaakt over het uurtarief. De tarieven van onze advocaten liggen tussen de € 210 en € 250 per uur excl. btw. In zaken rondom echtscheiding, ouderlijk gezag, omgang en alimentatie geldt een verlaagd uurtarief van € 165,- excl. btw.

De hoogte van het uurtarief is onder meer afhankelijk van het rechtsgebied en de complexiteit van de zaak. Uiteraard wordt altijd voor aanvang werkzaamheden met u besproken welk uurtarief op uw zaak van toepassing is. Reiskosten en alle kosten van derden die door ons kantoor zijn voorgeschoten, zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit het bevolkingsregister of het handelsregister, worden aan u doorberekend.

“If you think it’s expensive to hire a professional to do the job,
wait until you hire an amateur.” 
(Paul Neal ‘Red’ Adair)

Wie rechtshulp nodig heeft maar dat niet kan betalen, kan soms aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand,  ook wel Pro Deo genoemd. Ook ons kantoor kan u dan bijstaan. Of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking kunt komen hangt onder meer af van uw inkomen en vermogen. De criteria vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke u kunt vinden onderaan deze website. Wij voeren een geautomatiseerde urenregistratie, zodat op verzoek altijd het gewenste overzicht van de in uw zaak verrichte werkzaamheden beschikbaar is.
Eenmaal per jaar, op 1 januari, worden onze tarieven aangepast op basis van een aantal gegevens, zoals de inflatie, de stijging van de kosten en de loonontwikkeling.