Lloyd 01 SaskiaZonderQuote SaskiaZonderQuote

Schijnzelfstandige? Dan vervalt stuwmeer aan onbedoeld opgebouwde vakantiedagen niet!

Achteraf bezien toch vakantierechten. Geldt dan ook de wettelijke vervaltermijn? Op 29 november 2017 heeft het Europese Hof van Justitie een interessante uitspraak[1] gewezen over verval van vakantiedagen. Naar Nederlands recht[2] vervallen wettelijke vakantiedagen als ze niet vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar zijn opgenomen, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet […]

Lees meer

OlgaZonderQuote SaskiaZonderQuote

Concurrentiebeding en schriftelijkheidseis: een valkuil voor werkgevers

Strenge eisen De regels rondom het non-concurrentiebeding zijn uiterst strikt. Artikel 7:653 BW bepaalt dat een non-concurrentiebeding of relatiebeding alleen geldig is indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan[1] en de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. In de praktijk blijkt die schriftelijkheidseis een gevaarlijke valkuil waar werknemers triomfantelijk hun voordeel […]

Lees meer

pand

Loondoorbetaling tijdens ziekte – Hoe recht soms ontzettend krom kan zijn

Werkgeefster – destijds een goede vriend van werknemer – heeft werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden zonder proeftijd. Werkgeefster heeft kledingboetiek, een eenmanszaak. De vriend zou gaan werken als verkoper. Nog voordat de arbeidsovereenkomst aanvangt, meldt werknemer zich ziek. Werknemer heeft nog geen hele dag gewerkt voor werkgeefster. Werkgeefster had geen verzuimverzekering moest wel direct […]

Lees meer

SaskiaZonderQuote SaskiaZonderQuote Mr Barbara Pelzer

Statutair directeur onder de WWZ

Wat is er voor de statutair directeur gewijzigd onder de WWZ? Voor de statutair directeur gelden er andere ontslagregels dan voor de gewone werknemer, waardoor de statutair directeur minder ontslagbescherming geniet. Dit was al het geval onder het “oude recht”. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zoals ingevoerd per 1 juli 2015, heeft daarop […]

Lees meer